Niebieski szlak rowerowy przyrodniczo – historyczny Gminy Grodzisko Dolne – LubimyRowery.pl

Szlak testowany  lubimyrowery-favik-bike-e1417093823345-1547955 – test październik 2015 r.

Pobierz ślad GPX

Jak korzystać z map na stronie LubimyRowery.pl? – Przeczytaj TUTAJ

Długość szlaku: 26,6 km

Początek i koniec szlaku

Szlak w formie pętli. Grodzisko Dolne nad zalewem Czyste. W miejscu rozpoczęcia postawiono mapę przebiegu szlaku.

Trudność

Trasa typowo rekreacyjna nie wymagająca od rowerzysty znacznego wysiłku. Można ją nawet polecić rodzinom z dziećmi.

Oznakowanie

Szlak oznakowany według jednolitego standardu, zbliżonego do szlaków PTTK. Na białym tle zamieszczono symbol roweru nad niebieskim paskiem/strzałką.

Oznakowanie dobrej jakości. Część znaków niestety uszkodzona przez wandali lub przez warunki atmosferyczne. W terenie zabudowanym zdarzają się tabliczki poodwracane wskazujące niepoprawny kierunek. Z tego względu należy zachować czujność na skrzyżowaniach.

Opis szlaku

Szlak biegnie przez malownicze i urozmaicone tereny gminy, ścieżkami i duktami leśnym. Jadąc można podziwiać piękno przyrody (Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – „Rezerwat Zmysłówka” i polodowcowe ukształtowanie terenu; oczka wodne m.in.. zalew „Czyste”- pełniący rolę miejsca rekreacji lokalnych mieszkańców czy tzw. Wały Chmielnickiego urokliwe polodowcowe wzniesienia. Historię okolic upamiętniają symbole wydarzeń z okresu II wojny tj. Krzyż na Dziurówce – upamiętniający działającą w okresie II wojny światowej drukarnię AK, krzyż pod Księżą Górą – upamiętnia mszę odprawioną przed akcją oddziału AK, jak również ważne daty z historii – Krzyż Grunwaldu – upamiętnia rocznicę bitwy pod Grunwaldem w 1410r. Znaki silnych wpływów wiary chrześcijańskiej symbolizują liczne kapliczki i krzyże przydrożne w tym jedyna w swoim rodzaju Droga Krzyżowa w zmysłowskim lesie, której wyrzeźbione przez anonimowego artystę stacje Męki Pańskiej umieszczone są na drzewach.

Trasa raczej łatwa nie obciąża rowerzysty trudnymi odcinkami technicznymi lub niebezpiecznymi zjazdami. Podjazdy, z którymi przyjdzie się zmierzyć turyście również nie należą do wymagających i mocno obciążających kondycję rowerzysty. Przebieg trasy przemyślany i dość urozmaicony. Na całej długości znajdziemy różnorodne nawierzchnie w miarę dobrej jakości. Co pewien czas zmienia się otaczający krajobraz i przejazd szlakiem nie jest monotonny. Na przebiegu trasy można zaobserwować kilka ciekawych i dobrze utrzymanych zabudowań gospodarskich sprzed wielu lat (drewniane chaty), oraz znaczną ilość tematycznych kapliczek i krzyży poświęconych określonym istotnym wydarzeniom regionu.

Infrastruktura na szlaku

Infrastruktura niestety bardzo uboga. Tylko jedna tablica z mapą na początku szlaku.  Miejsce odpoczynku na około 17 kilometrze to ogólnodostępna wiata gminna.

Przejezdność szlaku

Szlak w całości przejezdny z sakwami lub przyczepką rowerową

Nawierzchnia szlaku

Na prawie całej długości szlaku nawierzchnia dróg dobrej jakości. Drogi asfaltowe z nawierzchnią bardzo dobrej jakości. Jedynie (w okresie testu – październik 2015) na odcinku pomiędzy 3 a 5 kilometrem nawierzchnia jest złej jakość ze względu na prowadzoną w tym rejonie wycinkę drzew.

Szlak wiedzie głównie drogami o znikomym natężeniu ruchu samochodowego. Nawet drogi asfaltowe w terenie zbudowanym nie są obciążone znacznym ruchem samochodowym. Całość szlaku można bezpiecznie przejechać na rowerze, ale w trenie zabudowanym trzeba zachować ostrożność i uwagę.

Atrakcje w pobliżu przebiegu szlaku lub trasy

– „Dziurówka”- tutaj w gajówce Józefa Dziury w okresie okupacji zbierali się żołnierze Armii Krajowej Placówki nr 5. Po wejściu Rosjan drukowano pismo „Czyn”. Drukarnia została zlikwidowana 31 października 1944 roku przez NKWD, wiele osób zesłano na Syberię. Wieś Opaleniska została spacyfikowana, nastąpiły aresztowania a kilka osób UB aresztowało dopiero w latach 50-tych, zapadły wyroki śmierci zamienione na dożywocie. Te tragiczne wydarzenia upamiętnił żołnierz Armii Krajowej kapitan, pan Bronisław Sigda. W dniu 30.08.1992 roku został wzniesiony Krzyż, tablica informacyjna i kamień granitowy z napisem 1939-1945 AK.

– Kapliczka Matki Boskiej – wykonana z drewna przez Mikołaja Papina w 1820r. Wewnątrz gipsowa figura Matki Boskiej. Stoi na rozstaju dróg leśnych.

– Księża Góra – polodowcowe wzniesienie ok. 200 m n.p.m. u podnóża tego wzniesienia rabusie węgierscy z Siedmiogrodu, najemcy Stadnickich, zamordowali pod koniec XVII wieku ks. Antoniego z Żołyni, rabując postawiony krzyż, puszkę i dwukonny zaprzęg.

– Krzyż Partyzancki – upamiętnia mszę św. polową odprawioną 20 maja 1944 roku w intencji oddziału AK, udającego się na akcję bojową, postawiony u podnóża wzniesienia Księża Góra.

– Kapliczka św. Antoniego – Pierwsza drewniana kapliczka powstała w latach 30-tych XX wieku. W czasie okupacji pełniła rolę punktu konspiracyjnego (przekazywano pismo „Odwet”)

– Droga Krzyżowa – stacje drogi krzyżowej zawieszone są na drzewach przy dukcie leśnym o długości ok. 200m.

– Rezerwat przyrody „Zmysłówka” – fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, o cechach zespołu naturalnego, pow. 2,44ha

– Punkt widokowy – zwany „Turową Górą” skąd rozpościera się wspaniały widok w kierunku południowym na okolice Przeworska.

– Krzyż Grunwaldu (punkt widokowy) – postawiony w 500 rocznicę bitwy Grunwaldzkiej w 1910 roku. Kolejny trzeci drewniany, akacjowy wzniesiony w 1989 roku. Obok głaz narzutowy, w którym wykuto dwa miecze i daty: 1410, 1910, 1946, 1989 oraz umieszczono tablicę miedzianą z napisem „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem” (A. Mickiewicz).

– Cmentarz Żydowski – kirkut – położony jest na półn.-zach. od miasteczka na wzniesieniu.

Zalecany rower do przejazdu szlakiem: trekkingowy lub górski