POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych tzw. RODO

Firma R4FUN Piotr Książek dba o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby pozostawały one prywatne. W związku z nowymi przepisami, obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”). Zwracamy się z prośbą o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, aby w pełni zrozumieć naszą politykę prywatności, którą stosujemy od początku naszego działania. W dalszej części tekstu odpowiadamy na podstawowe pytania związane z RODO.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest R4FUN Piotr Książek z siedzibą przy ul. Sosnkowskiego 9a/5 w Gdańsku 80-041. NIP 661 132 18 54; REGON 192013947. Tel. +48 509 988 052, email: lubimyrowery@gmail.com

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
Aby otrzymać informacje dotyczące danych osobowych należy się skontaktować drogą mailową na adres: lubimyrowery@gmail.com

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Firma R4FUN Piotr Książek przetwarza dane osobowe w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy R4FUN Piotr Książek, czyli marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, numer pesel. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez firmę R4FUN Piotr Książek takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz firmy R4FUN Piotr Książek. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W celu realizacji umowy zawartej z firmą R4FUN Piotr Książek,  dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Stowarzyszenie informuje, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z firmę R4FUN Piotr Książek umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?
Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub rejestracji do systemu rezerwacyjnego. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji lub za pomocą formularza newslettera.

Jak chronicie moje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.